Ada Modern

ADA MODERN

Günümüzde turizm amaçlı insan hareketliliğinin hızlanması, dünya kentlerini birçok alanda kendi aralarında yarışır hale getirmiştir. Bu rekabette başarılı olmak ve küresel kaynaklardan daha fazla pay almak isteyen kentlerin kullandığı argümanlardan biri de prestijli simge yapıları hizmete açmaktır. Bunlara en iyi örnekler kültür ve sanat yapılarıdır.

KUSAV ve Kuşadası Belediyesi kente gelen konuklara nitelikli alternatif mekanlar sunmanın yanı sıra, tatil kasabasından modern bir turizm kenti hedefine doğru yürüyen Kuşadası’nın kent kimliğinin oluşum sürecinde estetik kaygıların artması ve entelektüel bilincin gelişmesinin çağdaş sanat sergileri ve modern sanat müzelerinin kente kazandırılmasıyla mümkün olacağı görüşünde birleşmektedirler.

Bu hedeflerle Ada Modern Sanat Galerisi; Kuşadası’nın simgelerinden biri olacak Ada Modern Sanatlar Müzesi Projesi’nin ilk adımı olarak Kuşadası Belediyesi ve KUSAV işbirliğinde hayata geçirilmiş ve kitleleri modern sanatla buluşturmayı hedefleyen bir sergi ve etkinlik alanıdır.