ERKAN YAPRAKKIRAN

ERKAN YAPRAKKIRAN

1980  yılında İstanbul’da doğdu.

2001 - 2005  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Halil Akdeniz Atölyesi’nde eğitim gördü.

Bedenin kırılgan dilini, karmaşık duyguları, aşkı, tutkuyu, özgürlüğü, hazzın gerilimini renklerle betimlemek. Birbirine dolanan, bağlanan, gerilen, çözülen, kopan zincirler. Ya Zaman içinde ya Yıldızlı bir Gece’de ya da Küçük Şeyler’de. Bir Bütün olma yolunda kurgulanmış. Her şeyin, herkesin, tüm duyguların, düşüncelerin İç İçe olduğu bir evreni betimleyen imgeler. Savruk fırça darbeleriyle biçimlenen Hazzın Gerilimi, Beş Duyu, Beyin Fırtınası, Düğüm, Yıldızlı Gece, Tutku, Şarap ve Kadın. Kah kırmızıyla kah maviyle vurgulanan duygular. Tel örgüyle, zincirle simgelenen tutsaklığı değil, özgürlüğe uzanan eli, kırılan zincirleri betimleyen sarmal dokunuşlar. Zincirler, yerine göre açılan bir pencere, çözülen bir düğüm, özgürlük ve sonsuzluğu çağrıştıran kavramsal bir algı. İmgelerin diliyle betimlenen yoğun duyguların dışavurumu, en uygunu çoğul bir anlatım; farklı disiplinlerden, farklı malzemelerden oluşan: ressamın algısı tek algı değil artık, tekniğe dayalı tüm bağlamlar anlamlı. Tuval bundan böyle görsel bir nesne değil bir Açık Yapıt. Gizemli ama yoruma açık; içsel ve dışsal yerlemleriyle. Ancak algının nesnesi tek tabloyla sınırlı değil. Diğerleriyle Bir bütün. Renklerin en sıcağı elbet kırmızı. Çılgın, duygusal, dramatik, pathetik kırmızı. Sadece tutkuyu ve hazzı değil, sürekliliği, yenilenmeyi, aşkı, sevgiyi, yengiyi ve doğurganlığı duyumsatan kırmızı. Dahası harmanlayıcı, birbirinden güzel öteki renkleri kucaklayan sıcak renk kırmızı. Kırmızının hep önceliği var. Ama albenisi maviyi, moru, yeşili, sarıyı gölgelemekten uzak. Renklerin diliyle ve sarmal dokunuşlarla devinen imgelerden oluşmuş sanatçının varsıl iç dünyası.


‘İç İçe’ Koleksiyon Sergisi