SERKAN YÜKSEL

SERKAN YÜKSEL

Serkan Yüksel(d.1976, Lüleburgaz), Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki iki senelik eğitiminin ardından, 1998 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. 2006-2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Heykel Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

Sanatçının işlerinin geneli, düşünsel ve duygusal ifade gerginliğinin yaşandığı hastalıklı bir toplumun, siyasetin, günlük yaşamın metaforlarından oluşur. Öncelikle desenlerle yola çıkan, bu yolculukta kolaj ve başka teknikleri içine dahil eden çalışmalar ortaya koyar. Belirlediği kavramlar doğrultusunda ironik bir dille çalışmalar üretmeyi, hatırlama ve hatırlatmayı amaç edinir.

‘İç İçe’ Koleksiyon Sergisi